image-970_50
image-fb_img_1617358164345

Ölkənizin inkişafında qadınlarımızın rolu çox böyükdür

image-728_90

Bu gün həm siyasi, həm iqtisadi çətinliklər dövründə qadınlarımız cəmiyyətin həyatında çox fəal rol oynayaraq övladlarının sabahı uğrunda səylə çalışırlar. Onların geniş fəaliyyəti üçün ölkədə hər cür şərait yaradılmışdır. Və çox xoş bir qismətdir ki, onları ürəkdən dəstəkləyən, qayğılarını çəkən, ən əsası isə həqiqi qiymətini verə bilən İlham Əliyev kimi dövlət başçımız var.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev də, hər zaman qadınlara diqqət və qayğı ilə yanaşardı.O, qadınlarla bağlı məsələlərə böyük diqqət yetirirdi.

O hər zaman deyərdir ki:

“Cəmiyyətdə qadınların üzərinə daim çox böyük vəzifələr düşür, onların işi həmişə ağırdır. Ancaq onlar bu vəzifələri şərəflə yerinə yetirir və həmişə olduğu kimi indi də cəmiyyətdə aparıcı rol oynayırlar”.

Tarix boyu Azərbaycan qadınları həyatımızın bir çox sahələrində mühüm rol oynayıblar. Qadın hökmdarımız Tomris, Şərqdə ilk diplomat qadın Sara xatın, Koroğlunun Nigarı, Qaçaq Nəbinin Həcəri, Şah İsmayılın Aləmşahbəyimi, Qaçaq Süleyman adı ilə 200-dən çox qaçağa başçılıq edən Gülsüm xanım xalqımızın tarix səhifələrinə öz adlarını şərəflə yazıblar. Təsadüfi deyil ki, oğuz türklərinin tarixindən xəbər verən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında Azərbaycan qadını vətənpərvər, sədaqətli, qoçaq, kişilərlə birlikdə döyüşlərə atılan qeyrət nümunələri kimi göstərilib döyüş meydanına atılan Burla xatın, Banuçiçək və digər qadın obrazları həmişə qadınlarımız üçün bir örnək olublar.Bu gündə Qəhraman xanımlarımız var “21”-Əsrin Parlaq siması Xalqın Mehriban anası, Mehriban Xanım Əliyeva əbədi olaraq, əsrin qəhraman xanımı olaraq tarixilər boyu qəlbmizdə yaşayacaq. Mehriban xanım Əliyevanın yürütdüyü güclü siyasətə hər zaman dəstəy olan qəhraman xanımlarından olan biridə Günay Ağamalıdı.

Günay xanım hər zaman Vətənə olan sevgisilə öz adını vətəndaşların qəlblərinə yazıb.

image-fb_img_1617358167926

image-fb_img_1617358170794 image-fb_img_1617358181441

Emin Xuduyev

image-728_90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki